Centralizează și simplifică procesele de definire, alocare și aprobare a costurilor de ocupare a portofoliului.

Urmărirea și administrarea corectă a costurilor de închiriere și a gradului de ocupare a portofoliului unei organizații reprezintă un avantaj competitiv, însă și o provocare organizațională, atunci când nu ai un registru centralizat și instrumentele analitice corespunzatoare.

Archibus pentru administrarea costurilor de închiriere pune la dispoziția managerilor de portofolii și a administratorilor spațiilor închiriate o soluție care centralizează și simplifică definirea, alocarea și aprobarea costurilor de ocupare a portofoliului.

Folosește un sistem intuitiv care monitorizează costurile pe tot parcursul ciclului de viață, urmărindu-le de la nivelul facturilor până la alocarea finală.

Generează rapoarte avansate de analiză și proiecție a costurilor pentru a oferi vizibilitate privind costurile de ocupare și obiectivele organizaționale

Elimină erorile și cheltuielile provocate de acestea, prin procese simplificate care urmăresc toate costurile ciclului de viață al portofoliului

Reduce cheltuielile administrative prin eliminarea proceselor manuale şi optimizează procesul decizional în ceea ce privește ocuparea spațiului

Discută cu un specialist Archibus şi află cum poţi gestiona mai eficient proprietăţile, accelerând procesele și susținând obiectivele strategice ale organizației, utilizând soluţiile pentru Managementul Proprietăţilor!

Solicită o demonstraţie!