Evaluează și planifică utilizarea spațiului pentru a maximiza eficiența și a reduce costurile totale de ocupare.

Cunoașterea detaliilor privind spațiul deținut și eficiența cu care este folosit stau la baza gestionării corecte a costurilor de spațiu pentru o organizație. Centralizând și gestionând spațiul cu ajutorul sistemului integrat, Archibus simplifica sarcinile echipelor de management și a ușura luarea deciziilor privind eficienţa spaţiului deţinut.

Accesează date actualizate privind inventarierea și utilizarea spațiului în vederea luării deciziilor corecte privind alocarea și gestionarea diferitelor tipuri de spații ale organizației

Asigură o raportare autonomă și flexibilă pentru alocarea eficientă a spațiului și controlul costurilor

Îmbunătățește capacitățile de proiectare și planificare prin folosirea mai eficientă a spațiului

Redu costurile și maximizează eficiența spațiului deținut de organizație

Discută cu un specialist Archibus!

Află cum poţi utiliza Archibus pentru a simplifica sarcinile echipelor de management și a facilita luarea deciziilor privind eficientizarea spaţiului deţinut

Solicită o demonstrație